Политика за защита на личните данни/Декларация за поверителност

Извършвайки дейността си, “Регалито” ЕООД с ЕИК 203591806 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив ул. Георги Бенковски №18, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.regalito.eu се притежава от “Регалито” ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоребите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само с Регламент /ЕС/ 2016/679 (GDPR). Нашата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обрботваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и най-отдолу на всяка страница на този сайт.

“Регалито” ЕООД не продава вашите лични данни на други дружества или лица. Ако предоставяма Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни.

 1. Лични данни са – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон, и др.
 2. Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

             Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

3. Личната информация, която събираме е следната:

- за създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: имена и e-mail адрес.

- за поръчка и/или договори за  доставка на стоки: имена, телефон за контакт, населено място, адрес, e-mail адрес.

- за запитване във формат за контакт: име, e-mail адрес, телефон за контакт.

- за издаване на фактура и обработването й: имената Ви, адрес за фактурата, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупка. Възможно е изискване на лични данни , които са задължителни, съгласно нормативната уредба.

4. Основните дейности, цели и основания, които се свързани с обработване на личните Ви данни са:

- дейности по управление на електронния ни магазин

- данни, за целите на изпълнение на направената поръчка от електронния магазин, на основание на сключването на договор извън търговски обект.

- осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин, на основание законовото ни задължение за това.

- дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни.

- данни, свързани с управление на достъпа Ви /идентификация/, на основание Вашето дадено съгласие.

Използваме личната Ви инфромация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продукти, услуги, съдържание и реклама.

5. Разкриване на Вашите лични данни

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити пред трети лица, с които работи “Регалито” ЕООД /куриерси фирми например/, с цел  усъвършенстване на продуктите, изпълнение на услугите, реклама. И няма да бъде споделяна с трети лица за техните маркетингови цели. В случаите, в които “Регалито” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Регалито, Търговецът има механизми, с които гарантира, че те продоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

От 9 юли 2019 г. с промените в Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал. 1, т. 11), са регламентирани нови правила за събиране и съхранение на лични данни при предоставяне на куриерски и пощенски услуги.

Куриерските фирми, с които работим/ Спиди и Еконт/ заедно с всички доставчици на пощенски услуги, се задължават да събират и съхраняват следната информация за вас:

 • Три имена и ЕГН или Личен номер на чужденец за физически лица;
 • Име и ЕИК на юридическо лице, както и идентификационни данни на упълномощено лице (три имена и ЕГН или Личен номер);

Ще се изисква тази информация само в описаните от закона случаи:

 • При изпращане на вътрешни и международни пратки с наложен платеж – данни на подателя;
 • При изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски колети), във всички случаи, включително без наложен платеж – данни на подателя;

Продължава да се събират данни в изброените по-долу случаи, като те вече се регламентират и от Закона за пощенските услуги:

 • При изпращане на пощенски паричен превод;
 • Получаване на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод – данни на получателя;

Възможно е “Регалито” ЕООД да разкрие личната Ви информация, когато това се изисква по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Същото така е възможно да се разкрие такава информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагенето или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

6. Трансфер в трети страни

“Регалито” ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

7. Защита на личната информация

Регалито ЕООД взима предпазни мерки – включително административни, технически и физически мерки  – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социалните мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за другите потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която избирате да предоставите в тези случаи.

Всички служители на “Регалито” ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, окакто и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служителите на “Регалито” ЕООД до Вашите данни е ограничен до степен, необходима за извършване на техните задължения.

8. Съхраняване на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата “Политика за защита на личните данни”, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

9. Вашите права във връзка с данните Ви

9.1. Правото да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата ни,

9.2. Правото на достъп до личните Ви данни, които обработва “Регалито”ЕООД.

9.3. Правото да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни

9.4. Правото на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат

9.5. Правото да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има заново основание за това

9.6. Правото да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и др, маркетингови съобщения

9.7. Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на маркетингови съобщения и др., може да се свържете с нас, като ни пишете на   e-mail адрес: regalitoltd@abv.bg, за да ни уведомите.

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информаця на дете на възраст под 16 години, ще предприемем мерки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родител и/или законен представител на дете открие, че дете под тяхното настойничество е дало данните си на “Регалито” ЕООД, трябва да се свърже с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такси.

 

10. Валидност и актуализиране на Политиката за защита на личните данни

Възможно е периодично да актуализираме своята “Политика за защита на личните данни”. При промяна на настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната “Политика за защита на личните данни”.

Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните Ви данни , моля свържете се с нас на e-mail адрес: regalitoltd@abv.bg

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Във връзка с чл. 7  от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието  си същите да бъдат съхранявани и използвани от WWW.REGALITO.EU във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – по куриер, български пощи и др.
2. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните данни
- доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа на предоставянето им
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни, както и правото на заличаване на събраните данни
- правото по всяко време да получа информация от фирмата за това какви данни съхранява за мен.
3. Координатите на фирма
гр. Пловдив, ул. Георги Бенковски №18,  тел: +359896697379

e-mail: regalitoltd@abv.bg
4. С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката. 
5. Известна ми е отговорността, в случай, че посочените от мен обстоятелства в Декларацията са неверни.